Dette medlemskapet er for de som ønsker å støtte Trøgstad Bygdemuseum økonomisk
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.