Denne typen medlemskap gjelder for familier som ønsker å støtte Trøgstad Bygdemuseum sammen.
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.